z domova

Novinky, články, aktuálne témy a správy zo Slovenska.

veda a technika

Najnovšie objavy a nápady z oblati vedy a techniky.

príroda

Ohrozené zvieratá, posledná divočina, nepoznaná príroda.

svet

Aktuálne spravodajstvo, novinky a zaujímavé články.

zaujímavosti

Všetko čo Vás môže zaujať, od drobností až po veľké veci.

Home » svet

Eutanázia: právo zomrieť?

Submitted by on May 19, 2012 – 9:56 amNo Comment

Zdravý životný štýl, doktori a lieky sa nám zvyčajne snažia zlepšiť a predĺžiť život. Kde je hranica umelého predlžovania života? Pravdepodobne najnaliehavejšou etickou a lekárskou dilemou je či človek má aj právo zomrieť. Na jednej strane je právo pacienta dôstojne umrieť a na druhej strane obavy zo zneužitia systému. Eutanázia je súčasťou dnešných diskusií po celom svete.

Eutanázia, alebo milosrdné zabitie, znamená úmyselné usmrtenie pacienta, ktorý je nevyliečiteľne chorý a/alebo v chronickej bolesti. Tieto dni „samovražda za asistencie lekára“ nahradila pojem „eutanázia“, keď smrteľne chorí pacienti stále asertívnejšie vyjadrujú svoje priania o eutanáziu.

I keď nové technológie a moderné lieky umožňujú lekárom „hrdinsky“ predlžovať život, ako napr. kóma, bezvedomie, umelé udržovanie dýchania a krvného obehu prístrojmi, umelá výživa, hydratácia a podávanie liekov, viac ľudí kladie otázku, či to je správne. Mnohí sa zároveň pýtajú prečo by mali vôbec trpieť ľudia so smrteľnými ochoreniami ako Huntingtonova choroba, Alzheimerova choroba alebo konečná fáza AIDS.

eutanázia

Eutanázia: etické a morálne dilemy

 

Eutanázia ide proti Hippokratovej prísahe. Vzniká tu etický problém samotného lekára, keďže lekár má mravnú aj právnu povinnosť zachovať život. Zástancovia eutanázie tvrdia, že vykonávať eutanáziu by pre lekára nebola povinnosť. Robil by ju len ten, kto by chcel.  Odporcovia eutanázie poukazujú na niekoľko dôvodov prečo zakázať eutanáziu:

 • Presná diagnóza. Stanovenie presnej diagnózy môže byť ťažké, pretože aj lekári robia chyby a veľa pacientov sa uzdraví aj keď to je nepravdepodobné.
 • Ovplyvnené myslenie. Uvažovanie pacientov, ktorí chcú eutanáziu môže byť ovplyvnené depresiou, ktorá spôsobuje samovražedné myšlienky. Je treba liečiť depresiu a pacient získa vôľu žiť.
 • Nedostatočná liečba bolesti často spôsobuje, že pacienti túžia po smrti. Veľa ľudí kritizuje zdravotnícke zariadenia, že nedokážu poskytnúť adekvátnu liečbu bolesti. Kritici tvrdia, že v týchto prípadoch, keď sa zmierni bolesť, pacienti chcú aj naďalej žiť.
 • Nátlak príbuzných. Jeden z najväčších problémov je risk, že „právo na smrť“ by sa mohlo stať „zodpovednosťou zomrieť“. Ľudia môžu vidieť chudobné a zraniteľné osoby, najmä starších, ako príťaž a vyvíjajú nátlak na „splnenie si ich povinnosti“ zomrieť.
 • Sippery slope argument. Po schválení eutanázie by eutanázia nemusela byť len pre „nevyliečiteľne chorých“.
 • Obmedzenie nákladov. Eutanázia sa môže stať spôsobom ako obmedziť náklady na zdravotnú starostlivosť.
 • Eutanázia sa môže stať nedobrovoľnou.
 • Eutanázia je odmietnutie významu a hodnoty ľudského života.

Celkovo možno povedať, že odporcovia eutanázie sa domnievajú, že eutanázia devalvuje ľudský život a nerieši hlbšie problémy v spoločnosti. Zástancovia eutanázie poukazujú na niekoľko dôvodov:

 • Neznesiteľná bolesť.
 • Človek má právo na dôstojnú smrť bez utrpenia.
 • Ľudia by nemali byť nútení zostať na žive. Právo na život nie je povinnosť žiť.
 • Právo na eutanáziu je v súlade s demokratickými princípmi.
 • Tolerancia. Ak niekto nesúhlasí s eutanáziou nemusí o ňu požiadať.
 • Ekonomické argumenty. Prečo by spoločné peniaze mali byť použité na nevyliečiteľne chorých, ktorí si prajú zomrieť.
 • Popieranie práva jednotlivca umrieť je arogancia, ktorá sa väčšinou odvodzuje z náboženských učení. Ďalší ľudia by mali mať právo na to, aby im neboli násilne vnucované tieto pohľady.

Slovenské trestné právo chráni život aj vtedy, keď človek nie je schopný ďalšieho života. Tým pádom je trestné aj urýchlenie smrti, a to aj vtedy ak by sama nastala v blízkej budúcnosti. Hovorí to aj Ústava Slovenskej republiky: „nikto nesmie byť pozbavený života“. Čiže lekár, ktorý pomôže smrteľne chorému pacientovi eutanáziou je podľa našich zákonov vrah.

pasívna eutanázia

V praxi funguje určitá forma pasívnej eutanázie, keď pacient odmietne liečbu. Má na to zo zákona právo. Pacient neužíva lieky, ktoré by predlžovali jeho život. Veľa krát berie len lieky, ktoré mu tlmia jeho bolesti a tým sa smrti nechá voľný priebeh.

Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu“

Hippokratova prísaha

Eutanázia je úmyselné ukončenie ľudského života za účelom skrátenia obrovského fyzického utrpenia pacienta. Z právneho hľadiska je eutanázia trestná. Eutanázia je závažný trestný čin, za ktorý môže byť uložený trest odňatia slobody. Cirkev tvrdí, že eutanázia je akt vraždy, ktorý musí byť vždy zakázaný. Je morálne neakceptovateľná.

Zároveň nepovolenie eutanázie je nedemokratické a porušuje základné práva jednotlivca, nespravodlivo diskriminuje niektorých ľudí, je v rozpore s populárnym názorom. Naviac je ekonomicky nevýhodná a nehumánna.

Debata okolo eutanázie je fundamentálne o povahe a zmysle ľudského života. My ako spoločnosť musím urobiť rozhodnutie. Staneme sa viac a viac individualistickou spoločnosťou, zameranú na seba, alebo spoločnosťou, ktorá rešpektuje a cení si Boží dar nám.

___

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also Comments Feed via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Protected by WP Anti Spam