z domova

Novinky, články, aktuálne témy a správy zo Slovenska.

veda a technika

Najnovšie objavy a nápady z oblati vedy a techniky.

príroda

Ohrozené zvieratá, posledná divočina, nepoznaná príroda.

svet

Aktuálne spravodajstvo, novinky a zaujímavé články.

zaujímavosti

Všetko čo Vás môže zaujať, od drobností až po veľké veci.

Home » Featured, svet, zaujímavosti

Mezopotámia – kolíska civilizácie, Eufrat, Tigris

Submitted by on March 28, 2012 – 9:21 pmNo Comment

Mezopotámia je slovo gréckeho pôvodu (‘mesos‘ – stred, ‘potamos‘ – rieka). Stará perzština prekladá Mezopotámiu ako „úrodný polmesiac“, podľa aramejštiny sa toto územie nazýva ‘Dom dvoch riek’. Mezopotámia je územie medzi riekami Eufrat a Tigris, ktoré pretekajú územím dnešného Iraku. S najväčšou pravdepodobnosťou je práve toto územie kolískou ľudskej civilizácie.

Civilizácia v Mezopotámii vznikla súčasne s Egyptom a obidve sa nazývajú „úrodný polmesiac“, čo charakterizuje tvar úrodnej oblasti v krajine kde väčšina pôdy je priveľmi suchá na hocijaké farmárčenie. Polmesiac začína na východnom brehu Stredozemného mora a zabáča do Perzského zálivu. Najúrodnejšia pôda sa nachádza medzi riekami Eufrat a Tigris. Práve v tomto malom regióne vzniklo veľa rôznorodých kultúr. Prví prišli Sumeri, po nich Asýrčania, Babylončania, Akádi a mnoho iných.mezopotámia úrodný polmesiac

Mezopotámiu charakterizuje stála migrácia a kultúrna difúzia. Je to proces kedy existujúca kultúra prijíma rysy inej kultúry. Keďže Mezopotámia nie je ohraničená prírodnými hranicami bolo ťažké ju brániť. Bola okupovaná a dobíjaná mnohými starobylými civilizáciami. Tieto faktory zabránili vzniku silnej centrálnej vlády. Namiesto toho tu po objavení kovov vznikli mestské štáty. Mestský štát bolo priľahlé územie obklopujúce väčšie a komplexnejšie mesto. Mezopotámia pozostávala z viacerých mestských štátov, z ktorých najznámejšie sú Ur, Uruk, Lagaš, Nippur, Akkad, Babylon, Kiš, Ninive a iné. Každý mestský štát bol malé nezávislé kráľovstvo, kde panoval buď najvyšší kňaz alebo vojenský veliteľ.

 

Mezopotámia a život

 

Praveká Mezopotámia je považovaná za kolísku civilizácie. Mezopotámia je považovaná za miesto, kde sa začali formovať prvé civilizované spoločnosti. Ľudia na celom svete budovali základy pre civilizáciu už milénia: poľnohospodárstvo vzniklo asi 8000 p.n.l, domestikácia zvierat a rastlín zmenila život nie len ľudí v Mezopotámii ale aj priebeh ľudských dejín, ľudia tvorili umenie už tisíce rokov. Prvé zákony boli stanovené v podobe mravov a ľudových zvyklostí. Ľudia v Mezopotámií zlepšili, pridali, formalizovali tieto systémy a skombinovali ich aby vytvorili civilizáciu. Vyvinuli veľa veci, ktoré dnes považujeme za samozrejmé ako koleso, prvé písmo (klinové), kalendár, rôzne lieky, staviteľstvo, poľnohospodárstvo, komplexné mestá, náboženstvo.  Najvýznamnejšou zmenou bol posun od kočovného spôsobu života k trvalo osídleným dedinám.

Ľudia v Mezopotámii verili, že svet bol kontrolovaný bohmi a bohyňami, démonmi a netvormi. Existovali stovky bohov, ktorí boli zodpovední za všetko na svete, od riek a stromov až po pečenie chleba a hrnčiarstvo. Každé mesto bolo pod ochranou špeciálneho boha alebo bohyne. Pre týchto bohov boli postavené veľké chrámy – ziggurat – v centre mesta. O bôžikov sa starali kňazi praktizovaním špeciálnych rituálov. Démoni boli vytvorení bohmi, mali ľudské telo a zvieraciu hlavu. Mohli byť buď dobrí alebo zlí.mezopotámia Ur Uruk Eufrat Tigris Sumer Akkad mestské štáty

Prvé civilizácie vznikli v Mezopotámii pred viac ako 6 tisíc rokmi. Boli založené prvé mestá, vyvinutý písací systém, postavené monumentálne budovy. Rodiny žili vo viac generačných domoch, kde pracovali a bývali. Mali až 20-30 členov a ako roľníci sa starali o pôdu, ktorú vlastnili. Objavili pálenie hliny na tehly. Roľníci museli zvládať jarné záplavy. V dobe sucha ľudia pomocou kanálov a čerpacích zariadení zavlažovali pôdu. Pestovali sa tu obilniny, olejnaté rastliny, strukoviny, zelenina a ovocie. Chovali sa veľké stáda dobytka a popri poľnohospodárstve a pastierstve poskytoval obživu aj rybolov.

Ďalšie čítanie na: Mezopotámia

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also Comments Feed via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Protected by WP Anti Spam