Home » O nás

O nás

 

Stránka mare.sk vznikla ako odpoveď na nedostatok kvalitného čítania na slovenskom internete. Založil som ju s úmyslom prinášať zaujímavé články, ktoré budú mať určitú čitateľskú hodnotu. Cieľom stránky je obohatiť čitateľa, priniesť nové informácie a rozšíriť vedomosti v oblasti prírody, kultúry, vedy a techniky doma aj vo svete. Týmto má stránka mare.sk prispieť k zvýšeniu informovanosti. Aj keď, ako povedal Albert Einstein,

„informácie nie sú vedomosti“,

informácie používame len ako zdieľací prostriedok, keď sa snažíme odovzdávať vedomosti. Odovzdávajme si teda vedomosti aby sme vedeli urobiť zmenu.