z domova

Novinky, články, aktuálne témy a správy zo Slovenska.

veda a technika

Najnovšie objavy a nápady z oblati vedy a techniky.

príroda

Ohrozené zvieratá, posledná divočina, nepoznaná príroda.

svet

Aktuálne spravodajstvo, novinky a zaujímavé články.

zaujímavosti

Všetko čo Vás môže zaujať, od drobností až po veľké veci.

Home » Featured, príroda, svet

Obnoviteľné zdroje energie v Afrike

Submitted by on April 19, 2012 – 3:29 pmNo Comment

Obnoviteľné zdroje energie v Afrike sú  málo využívané no zároveň veľmi bohaté. Ich rozvoj by mohol priniesť hospodárske, sociálne a environmentálne prínosy. Historicky ropa, zemný plyn a uhlie boli ekonomickým pilierom Európy, USA, Japonska a ďalších členov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Tieto zdroje energie, najmä ropy, im umožnili dosiahnuť a udržať ich súčasnú úroveň rozvoja a životného štýlu. Mnohé krajiny, ktoré chcú transformovať svoje ekonomiky, majú tendenciu ísť cestou fosílnych palív.

Mnoho odborníkov na energiu sa zhoduje, že súčasný rozvoj založený na rope nie je udržateľný v dôsledku niekoľkých faktorov, vrátane ubúdajúcich celosvetových zásob ropy, vplyvu spotreby fosílnych palív na túto planétu a nákladov spojených s bezpečnosťou pri výrobe a preprave fosílnych palív.

 

Používanie ropy

 

Dopravné a priemyselné odvetvia mnohých Afrických krajín – od Ghany cez Tanzániu až po Zambiu – závisia na dovoze ropy. Preto viacero Afrických krajín vynakladá veľkú časť ich HDP na ropu. Tieto faktory spojené s vysokými svetovými cenami ropy viedli k obchodnej nerovnováhe a dlhu v Afrike.ropa oil rafinery

Napríklad, dlh ropnej rafinérie Tema („TOR“ – Tema oil rafinery) v Ghane skoro znemožnil spoločnosti dovážať surovú ropu, čo viedlo k niekoľkým odstávkam, ktoré ovplyvnili hospodárstvo celej krajiny. Vláda Ghany bola nútená uhradiť časť nedoplatkov, aby mohla TOR znova dovážať surovú ropu.

Predpokladá sa, že do roku 2030 sa dopyt po rope v Číne zvýši o viac ako 200% (z 8 na 17,5 milióna barelov denne). Spolu s dopytom z krajín ako Argentína, Brazília, India, Turecko a OECD, súťaženie o prístup ku globálnym zásobám ropy sa bude len zvyšovať. Nárast dopytu bude pravdepodobne tlačiť ceny energií v strednodobom horizonte hore, čo sťaží konkurencie schopnosť mnohým Africkým ekonomikám.

 

Energetická chudoba

 

Afrika všeobecne, najmä subsaharská Afrika, zostáva jednou z najviac energeticky chudobných oblastí sveta. Kontinent predstavuje viac ako štvrtinu z 2,5 miliardy ľudí na celom svete, ktorí sú bez prístupu k pohodlným, spoľahlivým a moderným technológiám, ktoré zabezpečujú základné potreby. Na Afriku tiež pripadá najväčší podiel z 1,6 miliardy ľudí na celom svete, ktorí sú bez elektriny.

Správa experta na energiu Antona Eberharda z roku 2008 hovorí, že kapacita Africkej elektrickej infraštruktúry zostáva najnižšia na svete. Eberhard poznamenal, že 48 subsaharských krajín s celkovým počtom obyvateľov viac ako 800 miliónov vyrába približne rovnaké množstvo elektriny ako Španielsko s populáciou 45 miliónov.

Ďalšia správa, napísaná Vivian Fosterom, ktorá sa zamerala na obchodné aktivity a energetickú infraštruktúru v 26 subsaharských krajinách uvádza, že „energia sa javí ako najviac limitujúci faktor, čo uvádza viac ako polovica firiem ako hlavnú obchodnú prekážku“. Spoločnosti vykazujú stratu 5% z ich tržieb v dôsledku častých výpadkov elektriny. Hodnota vzrástla až na 20% pre firmy, ktoré si nemôžu dovoliť záložné generátory. TaTEDO, Tanzánska mimovládna organizácia (MVO), poukazuje na to, že viac ako 40% poľnohospodárskych produktov vyjde navnivoč kvôli po-zberovým stratám a nedostatkom náležitej energie na spracovanie alebo zachovanie úrody.energia elektrína

Nie len firmy čelia energetickým výzvam. Domácnosti sú tiež vystavené problémom s elektrinou. Iba 16 Afrických krajín má národné pokrytie elektriny nad 20% a nachádza sa tu veľký rozdiel dostupnosti elektrickej energie medzi vidieckymi a mestskými oblasťami. Napríklad v Tanzánii má približne 12% domácnosti elektrické krytie, no len 2% z ľudí žijúcich na vidieku má prístup k elektrine. Ľudia žijúci na vidieku tvoria až 75% populácie krajiny.

 

Palivové drevo a uhlie – hlavný zdroj energie

 

Nedostatok elektrickej energie a ďalších foriem modernej energie v Afrike znamená, že drevo a drevené uhlie pre varenie, petrolej a sviečky na osvetlenie, zostanú hlavným zdrojom energie v mnohých domácnostiach a verí sa, že závislosť na týchto malých formách energie bude len rásť.

Napríklad, v roku 1986 približne 66% Zambijskej spotreby energie pochádzalo z dreveného paliva, v 2010 sa to zvýšilo na 76%. Ďalej, 92% v Kongu, 65% v Ghane a viac ako 92% energie v Etiópii pochádza z horľavej biomasy, prevažne z drevených palív.palivové drevo Afrika

Využívanie uhlia, palivového dreva, sviečok a petroleja ako dominantného zdroja energie zaraďuje Afriku do jednej z energeticky najmenej náročných hospodárskych oblastí sveta.

 

Potenciál obnoviteľných zdrojov energie

 

Kým globálna pozornosť sa zameriava na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie ako spôsob podporenia trvalo udržateľného rozvoja a udržanie klimatickej hrozby, pokrok v rozvoji bohatých Afrických obnoviteľných zdrojov energie bol pomalý. Eberhard et al, odhaduje, že 93% potenciálu Africkej vodnej energie zostáva nevyužitý.

Vzhľadom k celosvetovému dopytu a konkurencie pre fosílne palivá spojené so zvyšovaním ich cien a dlhového zaťaženia Afrických krajín, ktoré dovážajú ropu, je zrejmé, že Afrika sa nemôže uberať cestou rozvoja postavenou na fosílnych palivách. Obnoviteľné zdroje energie v Afrike, na druhej strane, majú potenciál pomôcť africkým krajinám posilniť ekonomiky, odstaviť ich od závislostí na fosílnych palivách a znížiť dlhovú záťaž spojenú s dovozom ropy.

Obnoviteľné zdroje energie v Afrike môžu tiež pomôcť zvýšiť prístup domácností k moderným energetickým službám, znížiť energetickú chudobu, zlepšiť kvalitu života, posilniť postavenie žien, vytvoriť pracovné miesta a preklenúť nerovnosti medzi mestami a vidiekom. Zároveň majú potenciál chrániť životné prostredie, znížiť konflikty o prírodné zdroje (napr. zber palivového dreva), spomaliť migráciu vidiek-mesto a súvisiacu urbanizáciu, a znížiť uhlíkové emisie.obnovitelne zdroje energie

Je potrebné aby Africké vlády začali spolupracovať so súkromným sektorom a ostatnými príslušnými orgánmi aby iniciatívne rozvíjali potrebné politiky, inštitúcie a infraštruktúry na využitie bohatých afrických obnoviteľných zdrojov energie. Úsilie musí byť zamerané aj na riešenie ľudských, finančných a manažérskych kapacít aby sa dosiahol ekonomický rast, rozvoj a prosperita v Afrike.

Zdroj: thinkafricapress.com

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also Comments Feed via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Protected by WP Anti Spam