z domova

Novinky, články, aktuálne témy a správy zo Slovenska.

veda a technika

Najnovšie objavy a nápady z oblati vedy a techniky.

príroda

Ohrozené zvieratá, posledná divočina, nepoznaná príroda.

svet

Aktuálne spravodajstvo, novinky a zaujímavé články.

zaujímavosti

Všetko čo Vás môže zaujať, od drobností až po veľké veci.

Home » Featured, príroda

Odlesňovanie povodia Amazonky

Submitted by on March 14, 2012 – 2:59 pmOne Comment

Medzi májom 2000 a augustom 2005 stratil dažďový prales v okolí Amazonky, Brazília, viac km štvorcových ako je celé územie Grécka. Prečo stráca Brazílska Amazonka tak veľa lesného porastu? Odlesňovanie povodia Amazonky je prioritou väčšiny ochranárskych medzinárodných organizácii. Čo môžme urobiť aby sme spomalili deforestáciu najväčšieho dažďového pralesa tejto zeme?

Odlesňovanie povodia Amazonky: prečo je klčované

Vo veľa tropických krajinách je väčšina odlesňovania zapríčinená chudobným životom pestovateľov. Avšak v Brazílii je iba jedna tretina dnešného odlesňovania spojená s chudobnými ľudmi. Odlesňovanie povodia Amazonky môže byt z veľkej časti pripísané odlesňovaním krajiny pre pastviny na komerčné a špekulatívne využitie (nelegálna ťažba dreva), zavádzajúcej vládnej politiky, nevhodných projektov svetovej banky (World Bank) ako výstavby infraštruktúry (diaľníc, miest, priehrad) a komerčnému vykorisťovaniu lesných zdrojov. K závažným dôvodom odlesňovania je nelegálna ťažba dreva, Účinné opatrenia sú nevyhnutné pre riešenie týchto problémov. Sústreďovanie výlučne na podporu trvalo udržateľného využívania krajiny miestnymi ľudmi by prehliadalo najväčšie faktory stojace za odlesňovaním v Brazílii.

Údaje o odlesňovaní v Brazílii

Rok
Odlesňovanie
[km2]
Zmena
[%]
1988 21,050
1989 17,770 -16%
1990 13,730 -23%
1991 11,030 -20%
1992 13,786 25%
1993 14,896 8%
1994 14,896 0%
1995 29,059 95%
1996 18,161 -38%
1997 13,227 -27%
1998 17,383 31%
1999 17,259 -1%
2000 18,226 6%
2001 18,165 0%
2002 21,651 17%
2003 25,396 19%
2004 27,772 9%
2005 19,014 -31%
2006 14,285 -49%
2007 11,651 -18%
2008 12,911 11%
2009 7,484 -42%

Všetky dáta sú z Ústavu pre vesmírny výskum (INPE).

 

Odlesňovanie povodia Amazonky v Brazílii je v úzkom vzťahu s ekonomikou krajiny: pokles odlesňovania v rokoch 1988-1991 sa zhoduje so spomalením ekonomického rastu v tom istom období, zatiaľ čo rapídne rastúca miera odlesňovania v rokoch 1993-1998 je paralelná s časom prudkého ekonomického rastu. V horších časoch nemajú rančeri a farmári dosť peňazí na rýchle rozširovanie svojich pastvín. Keďže každé 3-4 roky musia meniť pastviny lebo pôda tvorí v pralesoch len tenkú vrstvu a živiny sa rýchlo vyčerpajú. Naviac sú motivovaní rozširovať svoje pastviny a polia kvôli stále sa zvyšujúcemu dopytu “západných krajín” po lacnom hovädzom mäse a sóji. Zároveň vláda nemá prostriedky na financovanie diaľníc a rozvoj infraštruktúry. Následkom čoho sú daňové úľavy a dotácie pre ľudí čo klčujú Amazónsky prales. Dôvod je jednoduchý: drevo je drahá surovina a štát aj farmári potrebujú peniaze.

Relatívne malé percento veľkých vlastníkov pôdy odlesňuje rozsiahle časti Amazónie kvôli pastvinám. Veľké plochy lesa sú vyčistené za účelom vysadenia afrických savanových tráv (sója, a.i.), ktoré budú neskôr použité ako krmivo pre dobytok. Brazília patrí medzi jedného z najväčších vývozcov sóje na svete. Masívna deforestácia väčšinou nastáva v časoch vysokej inflácie keď je pôda ponechaná čisto pre investičné účely. Keď ceny pastvín prevýšia ceny lesných pozemkov klčovanie lesa v okolí Amazonky je dobré zabezpečenie proti inflácii.

odlesňovanie povodia Amazonky Brazília
Kredit: John Warburton-Lee Photography / Alamy

 

Tieto priaznivé daňové politiky skombinované s vládou dotovaným poľnohospodárstvom a infraštruktúrnymi programami podporujú odlesňovanie povodia Amazonky. Deforestácia je zapríčinená aj politikou, ktorá uprednostňuje nízke dane z poľnohospodárstva, podporuje vytváranie pastvín pre dobytok a umožňuje zarábať na klčovaní lesa.

Okrem straty biotopu pre voľne žijúce živočíchy, pôdy pre domorodé obyvateľstvo a prirodzené služby ekosystému, ekológovia tvrdia, že odlesňovanie povodia Amazonky a vlastne celkové ničenie Amazónie poháňa globálne otepľovanie. V niektorých rokoch až 75% emisií v Brazílii pochádza z odlesňovania, z čoho drvivá väčšina pochádza z dažďového pralesu okolo Amazonky. Táto deforestácia má okrem iného za následok eróziu pôdy a znečistenie vodných tokov.

___

One Comment »

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also Comments Feed via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Protected by WP Anti Spam