z domova

Novinky, články, aktuálne témy a správy zo Slovenska.

veda a technika

Najnovšie objavy a nápady z oblati vedy a techniky.

príroda

Ohrozené zvieratá, posledná divočina, nepoznaná príroda.

svet

Aktuálne spravodajstvo, novinky a zaujímavé články.

zaujímavosti

Všetko čo Vás môže zaujať, od drobností až po veľké veci.

Home » Featured, z domova

Róm – rasizmus a predsudky na Slovensku.

Submitted by on June 21, 2012 – 5:33 pmNo Comment

Kto by povedal, že jedna malebná krajina v strede Európy je hlboko ponorená v rasizme, etnickej neznášanlivosti a predsudkoch? Róm, Maďar, moslim, homosexuál, Žid – rasizmus na Slovensku je realita. „Neznášam ich, neznášam cigáňov“ mi povedal známy tento týždeň. Na moju otázku prečo mi odpovedal: lebo sú leniví, hluční, negramotní, špinaví a smrdia, lebo sú zlodeji“. Môj známy má právo niekoho neznášať, no na nešťastie je to etnická neznášanlivosť, rasová diskriminácia a netolerancia. Róm a rasizmus – prečo máme predsudky voči tejto etnickej menšine. Ako vieme bojovať proti rasizmu? Ako sa vieme zbaviť predsudkov? Je možné úspešne integrovať Rómov do spoločnosti – a keď áno tak ako?

Róm – výňatok histórie

 

Rómovia sú jedna z najdlhšie usídlených etnických menšín v Európe. Nemajú žiadne nároky na územie, nikdy nezačali vojnu, ani zďaleka nie sú homogénni a boli medzi nimi osobnosti, ktoré ostanú navždy zapísané v našich historických knihách. V minulosti boli väčšinou v pohybe, terigali sa na okrajoch Európskej histórie, zarábali si na živobytie v zákutiach a štrbinách spoločnosti veštením, pletením košov, kováčstvom, obchodovaním s koňmi a so šrotom.Róm cigáň - rasizmus predsudky práca

Počas histórie boli predmetom sociálneho vylúčenia v rôznych formách, vrátane otroctva, prenasledovania a genocídy. Môžu vyzerať ako ľudia pochybnej cti, ktorí sú schopní ľstivých trikov, alebo podľa okolností sa môžu javiť aj zvodne divokí. Mali svoj svet a my, gadžovia, sme mali náš.

Jedna z najpodstatnejších čŕt rómskej mentality je ich odolnosť voči asimilačným snahám zo strany majoritnej spoločnosti. V niektorých aspektoch sa Rómovia adaptujú, prijímajú jazyk a náboženstvo dominantných skupín, využívajú technické a sociálne vymoženosti súčasnej doby. No ich životný štýl odoláva zmenám počas striedania generácií. Značná časť rómskej populácie zostáva funkčne negramotnou a udržiavajú si silnú bariéru medzi sebou a vonkajším svetom.

Róm – rasizmus a predsudky

 

Na Slovensku ako aj v celej Európe stále pretrvávajú predsudky voči Rómom. Pretrváva tu skrytý rasizmus, a je tolerovaný spoločnosťou. Ako vieme predísť predsudkom voči Rómom? Zdá sa, že vyplývajú z všadeprítomnej ľudskej tendencie kategorizovať ľudí do skupín a správať sa k skupinám, ktoré sú „ako my“ lepšie ako k „odlišným“ skupinám. Vyzerá to tak, že predsudky sú v nás hlboko zakorenené. Ako výsledok našich predsudkov nenávidíme niektorých ľudí a zároveň im podľa nich ubližujeme.

Svet je pohltený v násilí a nenávisti. Počiatok tohto opovrhnutia jedného druhým sa často nájde v rozdielnosti národnosti, etnickej príslušnosti, rasy, náboženstva alebo sexuálnej orientácie. Etnické násilie je snaha, ktorá je motivovaná skupinovými predsudkami za úmyslom spôsobiť fyzické alebo psychologické zranenie. Tento spôsob násilia sa deje v Iraku, Afganistane, Izraeli, Severnom Írsku, Španielsku a v častiach Afriky. Poslednú dobu sme toho boli svedkom aj na Slovensku, august 2011 v Devínskej Novej Vsi a jún 2012 v Hurbanove.

 „Na Slovensku majú diskriminácia a prejavy rasizmu od roku 2005 stúpajúcu tendenciu“ Miroslav Lacko, riaditeľ ENAR. 

V súčasnej dobe, moderný západný ideál integrovanej multi-etnickej a multikultúrnej spoločnosti je ďaleko od reálneho života. Aj keď otvorená diskriminácia už nie je zvyčajná, jej jemnejšie verzie sú stále evidentné. Členovia rómskej menšiny sú len zriedka zastúpení vo verejnej správe, polícii alebo v ozbrojených silách. Mená ulíc, značky a nápisy zvyčajne ignorujú rómske nárečia. Miestni úradníci sa nesnažia hovoriť jazykom menšín ani v regiónoch kde rómska etnická menšina tvorí podstatnú časť populácie. To všetko je stály zdroj napätia, ktoré vedie k rastúcemu podráždeniu.

Veľké sumy peňazí z rôznych programov a organizácií – národných, medzinárodných, vládnych a súkromných – sú určené na integráciu Rómov do spoločnosti a aj keď tieto projekty dosiahli určité pozitívne výsledky, Rómom sa stále nedarí dobre vychádzať so zvyškom spoločnosti a často tvrdia, že sú vystavení diskriminácii.róm cigáň portrét

Ako bojovať proti rasizmu, predsudkom a etnickej neznášanlivosti?

 

Je potrebné znížiť sociálnu a politickú izoláciu Rómov ako aj zlepšiť ich životné podmienky. Musíme ukázať, že rasistické správanie a názory sú zbabelé, hanebné a pod úroveň. Našim cieľom musí byť sociálna rovnosť pre každého. Ako bojovať proti rasizmu?

  • Vzdelaním
  • Podporovaním tolerancie
  • Normatívnymi nástrojmi
  • Splnomocnením Rómov
  • Integrovanými stratégiami
  • Inštitucionálnou zmenou

Splnomocnenie je jedným z najpodstatnejších faktorov pri dlhodobej snahe dosiahnuť rovnosť a zmenu. Je potrebné vyrovnať mocenské vzťahy medzi väčšinou a menšinou, aby si menšina našla svoj vlastný hlas a dosiahla schopnosť obhajovať sa. Iba týmto spôsobom môže vzniknúť štruktúra v ktorej etnické menšiny môžu získať rovnaké príležitosti a zároveň si uchovať výraznú etnickú identitu. Sú potrebné integrované stredno-dlhodobé stratégie, ktoré berú do úvahy zamestnanie, bývanie, spravodlivosť pre všetkých a vzdelanie. Veľa dobrých iniciatív zlyhalo, lebo nebrali do úvah vzťahy medzi týmito oblasťami.

Inštitúcie musia prejsť zmenou aby sa zabezpečilo vybudovanie vzťahu k Rómskym komunitám na základe spravodlivých a rovnakých podmienok. Ostatné iniciatívy vyjdú na zmar ak sami verejné inštitúcie nie sú schopné pracovať férovo a efektívne v prostredí, kde menšiny majú rovnaký status a silu.

Veľa Rómskych detí, ktoré sú v školách pre „mentálne postihnutých“ sú schopné zvládnuť normy bežného vzdelávacieho programu. Veľa z nich je nesprávne označených za „mentálne postihnutých“ a umiestnených do špeciálnych škôl. Naviac systém umiestňovania študentov do špeciálnych škôl je neadekvátny a pravdepodobne zaujatý.

Inovatívne vzdelávacie programy zaznamenali úspechy – lepšie známky, čítacie schopnosti, zvýšené pozitívne sebavedomie, menšie etnické predsudky proti rómskym deťom, zvýšenie šancí na pokračovanie v ďalšom vzdelávaní (Kédzi & Surányi, 2009). Ak chceme zabezpečiť úspešné vzdelávanie pre Rómske deti, počnúc od raných rokov vzdelávania, študijný model musí obsahovať:

  • Pevnú vieru v schopnosti všetkých detí uspieť, čo sa prejaví držaním vysokých očakávaní pre deti
  • Používanie bežných osnov
  • Zavedenie a kultúrnej a lingvisticky vhodnej praktickej výučby v triede
  • Pridanie rómskych rodinných koordinátorov do tried, prinesenie Rómskej kultúry a jazyka do triedy

rom rasizmus predsudky

Jedno je isté. Sú nutné okamžité zmeny v spoločnosti vo svetle posledných udalostí. Vraždy Rómov v Hurbanove a pred tým vraždy Rómov v Devínskej Novej Vsi ukazujú, že situácia na Slovensku je kritická. Iniciatívy ako „Syndróm Róm“ či „INFO ROM“ pomáhajú búrať sociálne bariéry v spoločnosti.

No je potrebné viac ako len čítať a vzdelávať sa o problematike. Je čas zamyslieť sa nad sebou, nad vlastnými stereotypmi. Spomeňte si na to keď zbadáte žobrajúcu Rómku na ulici alebo pred kostolom. Možno práve ona chce byť začlenená do spoločnosti a mať také možnosti ako Vy. Možno práve ona je ďalšia Elena Lacková.

Referencie a ďalšie čítanie:

 

Crowe, D.M. (1994) A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia, New York: St Martins Press; Jean-Pierre Liegeois & Nicolae Gheorghe, Roma/Gypsies: A European Minority, Minority Rights Group 1995; Will Guy (ed), Between Past and Future: the Roma of Central and Eastern Europe, University of Hertfordshire Press 2001; Ian Hancock, We are the Romani People, University of Hertfordshire Press, 2002.

Kézdi, G. & Surányi, E. (2009). A Successful School Integration Program. An Evaluation of the Hungarian National Government’s School Integration Program 2005 – 2007. Retrieved from: http://www.romadecade.org/files/ftp/Successful%20School%20Integration%20Program.pdf

Miklánek, M., (2012) Rómska problematika v číslach. Retrieved from: http://mare.sk/romska-problematika-v-cislach-slovensko/

Oakley, R. (2005). Promoting Roma Integration at the Local Level. Practical guidance for NGOs and public authorities. Retrieved from: http://www.europeandialogue.org/pdfs/RrAJE_Manual.pdf

Rona, S. & Lee, E.L. (2001). School Success for Roma Children: Steb by Step Special Schools Initiative. Interim Report. Retrieved from: http://www.soros.org/sites/default/files/romachildren_report.pdf

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also Comments Feed via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Protected by WP Anti Spam