z domova

Novinky, články, aktuálne témy a správy zo Slovenska.

veda a technika

Najnovšie objavy a nápady z oblati vedy a techniky.

príroda

Ohrozené zvieratá, posledná divočina, nepoznaná príroda.

svet

Aktuálne spravodajstvo, novinky a zaujímavé články.

zaujímavosti

Všetko čo Vás môže zaujať, od drobností až po veľké veci.

Home » z domova

Rómska problematika v číslach, Slovensko

Submitted by on March 7, 2012 – 1:07 pmOne Comment
Rómska problematika v číslach, Slovensko

400,000 až 500,000 Rómov žije na Slovensku.
99% nezamestnanosť v rómskych osadách.
90% Rómov neprekročilo hranicu základného vzdelania.
30-40% rómskych detí navštevuje základnú školu nepravidelne.
25 % detí spadá do pásma verbálnej debility.
22 % rómskych detí prepadá už v prvej triede.
5x častejšie dostávajú zhoršenú známku zo správania.

Rómska problematika:

Ekonomická: 99% nezamestnanosť, odkázanosť na štátne sociálne dávky, absencia pracovných návykov.
Sociálna: izolovanosť, vysoká pôrodnosť, neprispôsobivosť, tlak na asimiláciu, nedôvera.
Vzdelanie: väčšina Rómov (90%) nemá ukončené základné vzdelanie.
Zdravotná: chorobnosť, nezdravá výživa a životný štýl.
Kultúrna: neznalosť slovenského jazyku, iné zvyklosti a spôsob života, neznalosť kultúry (róm – neróm).
Bezpečnostná: ohrozovanie inými extremistickými skupinami.

Možné riešenie:

Ekonomické: hmotnou motiváciu podporiť rómsku komunitu pri aktívnom vyhľadávaní práce, zvýhodnenie podnikateľov ktorí zamestnávajú Rómov, podpora samo zamestnávania a podnikania.
Príklad: drevo výroba, ručná výroba, úžitkové umenie, upratovacie práce, obchodovanie, pohostinstvo, bufet, tkanie, háčkovanie, spracovanie prútia a drevených štepov (pletenie košíkov, výroba metiel), šitie krojovaných bábik, pestovanie rýchlorastúcich drevín, výroba psej masti, robotnícke povolania, stavebné práce, sprostredkovanie brigád a prác pre automobilky, muzikantstvo,  a iné.

Sociálne: objektívnou informovanosťou majority bojovať proti negatívnym stereotypom, garantovanie adekvátnych podmienok a zdrojov pre dôstojný život.

Vzdelanie: predškolské vzdelávanie, vytvoriť podmienky na vzdelávanie v rómskom jazyku, optimalizácia učebných osnov, internátne školstvo, odborná príprava pre podnikanie, rekvalifikačné kurzy, multikultúrne vzdelávanie.

Zdravotné: zdravotno-výchovné aktivity,  zvýšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti, motivácia a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v rómskej otázke, preventívne lekárske prehliadky, práca rómskych asistentov detského lekára pri poskytovaní starostlivosti o matky a deti v teréne, zvýšenie očkovanosti detí žijúcich v osadách.

Rómska problematika je komplexná téma. Nie je to problém na ktorý sa môžno pozerať len z jedného uhla pohľadu. Viacero odborníkov sa zaoberá rómskou problematikou v dnešnej dobe. No napriek všetkej snahe je to stav, ktorý sa nepodarilo vyriešiť. Spomenuté návrhy riešenia sú čiastkové. Je to pár nápadov ako začať pri riešení rómskej problematiky.

One Comment »

  • Lenka says:

    Dobrý deň,
    zaujal ma Váš článok o rómskej problematike v číslach. Nakoľko robím záverečnú prácu – Chudoba na Slovensku, chcela by som použiť niektoré údaje z Vášho príspevku. Preto Vás prosím o odpoveď, z akého zdroja ste čerpali číselné údaje.
    Ďakujem

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also Comments Feed via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Protected by WP Anti Spam