z domova

Novinky, články, aktuálne témy a správy zo Slovenska.

veda a technika

Najnovšie objavy a nápady z oblati vedy a techniky.

príroda

Ohrozené zvieratá, posledná divočina, nepoznaná príroda.

svet

Aktuálne spravodajstvo, novinky a zaujímavé články.

zaujímavosti

Všetko čo Vás môže zaujať, od drobností až po veľké veci.

Home » Featured, z domova

Vysokoškolský titul a práca – top manažment

Submitted by on June 15, 2012 – 11:39 amNo Comment
Vysokoškolský titul a práca, top manažment, Slovensko

Veľa študentov navštevuje vysoké školy kvôli titulu a nie kvôli vedomostiam. Argumenty s ktorými sa mladí ľudia ženú za titulom sú rôzne, od zabezpečenia väčších šancí na trhu práce, zvýšenie príjmu až po posilnenie sociálneho statusu. Veľakrát školské osnovy zahŕňajú kvantá literatúry, ktoré ostanú v hlave len do absolvovania skúšky. Možno aj preto žiadna zo Slovenských vysokých škôl sa neobjavuje medzi najlepšími svetovými univerzitami. Práca sa veľakrát dá nájsť aj bez titulu, no moderné zmýšľanie je, že človek s titulom vyzerá dôležitejšie, kvalifikovanejšie a vzdelanejšie. Škoda, že len vyzerá…

Moderné zmýšľanie bokom. Poďme sa pozrieť, či titul naozaj pomáha k získaniu práce. Zabezpečí mi vysokoškolský titul kvalitnú prácu v top manažmente? Stojí mi 5 rokov života a driny za vysokoškolský titul?

Vysokoškolský titul a práca

 

Najnovšie štúdie ukázali, že držitelia PhD titulu z vyššej (bohatej) triedy majú 2 až 3 krát vyššiu šancu dostať pozíciu v top manažmente, ako ich rovnako kvalifikovaní kolegovia zo strednej alebo robotníckej triedy. Je to jasný dôkaz, že realita je „nerovná a nespravabsolvent práca titulodlivá“. Nech akokoľvek tvrdo pracujú talentovaní študenti z robotníckych pomerov na prekonaní sociálnych bariér v ich ceste ku kariére, a dokonca dosiahnu aj najvyšší akademický titul PhD doktorátu, ich šanca dosiahnuť kariéru v top manažmente zostáva o 70-90% nižšia ako ich kolegov, ktorí sa narodili do bohatých rodín.

Niet pochýb o tom, že existuje priamy vzťah medzi triednou príslušnosťou a kariérnymi vyhliadkami. Pre tento dôvod, rovnosť vzdelávacích možností od 70tych rokov nevyrovnala šancu prijatia do elitných pozícií, čo bolo predpovedané autormi ako Dahrendorf (e.g., 1962 a 1967). Práve naopak, existujúce nerovnosti sa zhoršujú. Toto je tiež potvrdené knihou o CEO (konateľoch) 100 najväčších nemeckých koncernov. V roku 1970 iba 17% CEO bolo zo strednej alebo robotníckej triedy. O 35 rokov neskôr sa percento znížilo na 15% (Hartmann, 2000 a 2007). Ak ide o top manažment pozície, sociálna selekcia v Nemecku nie je v žiadnom prípade meritokratická a kariérne vyhliadky určite nie sú určené individuálnymi schopnosťami a snahou. Individuálny úspech nie je hlavný dôvod náboru top manažérskych – elitných pozícií.

 

Ako zvýšiť svoje šance na kariéru v top manažmente?

 

Ak máte záujem o kariérny postup vo veľkých firmách a korporáciách s cieľom dosiahnuť pozíciu v top manažmente Vaše šance sa zvyšujú ak máte: (1) bakalársky stupeň z vysoko uznávanej školy, magisterský titul z biznis administrácie (MBA) z prominentného programu, alebo diplom z práva z vedúcej inštitúcie. (2) Dobrá kvalifikácia a príslušnosť k vyššej triede zvyšuje pravdepodobnosť postupu na top manažment pozície v korporatívnom manažmente. (3) Vyštudovanie práva a zázemie vyššej triedy majú najväčší dopad na úspešný posun do formálnych a neformálnych medzi-korporátnych sietí.

Posledný bod je obzvlášť dôležitý. Potrebujete sa prebojovať do formálnych a neformálnych kruhov, lebo realita je taká, že väčšina kvalitných pozícii sa dá získať len po známosti. Vysokoškolské vzdelanie na Slovensku je podľa viacerých ľudí fraška. Ľudia študujú len pre diplom a potom poberajú podporu v nezamestnanosti, lebo si nevedia nájsť kvalitnú prácu.

Keď si už vybrať nejaké vzdelanie na Slovensku tak technické. Prečo? Lebo ak máte technické vzdelanie tak je o Vás záujem! Titul z technického oboru Vám dáva najvyššiu šancu rýchlo získať kvalitne platenú pozíciu. Zamestnávatelia majú najviac záujem o absolventov nasledujúcich univerzít:

  1. Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava (hlavná stránka: click)
  2. Fakulta riadenia informatiky Žilinskej univerzity (click)
  3. Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity Bratislava (click)
  4. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava (click)
  5. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava (click)

Zdroj štatistiky: www.profesia.skVysokoškolský titul a práca, top manažment, Slovensko, absolvent

Na základe uvedených štúdií a faktov vieme usúdiť, že vysokoškolský titul z technického oboru je veľmi žiadaný. Finančne dobre ohodnotenú prácu si v technickom obore určite nájdete. Na druhej strane, aj keď máte najvyšší akademický titul PhD – doktorát, no nenarodili ste sa do bohatej rodiny, tak máte o 70-90% nižšiu šancu získať kvalitnú pracovnú pozíciu v top manažmente. 5 rokov života a driny Vám stojí za vysokoškolský titul ak máte záujem o kariéru v technickom obore. No ak máte záujem o top manažment a nie ste z vyššej triedy, tak tých 5 rokov by som odporúčal stráviť externým štúdiom práva a budovaním silných kontaktov, ktoré budete určite potrebovať.

Referencie:

Dahrendorf, R. (1962). Eine neue deutsche Oberschicht? [A new German upper class?]. Die neue Gesellschaft, 9(1), 18–31.

Dahrendorf, R. (1967). Society and democracy inGermany. New York: Norton.

Hartmann, M. (2000). Class-specific habitus and the social reproduction of the business elite in Germany and France. The Sociological Review, 48(2), 241–261.

Hartmann, M. (2007). Eliten und Macht inEuropa[Elites and power in Europe]. Frankfurt a. M.: Campus.

Hartman M., (2010). Achievement or Origin: Social Background and Ascent to Top Management. Talent Development & Excellence, Vol. 2, No. 1. p 105. Retreived from: http://www.iratde.org/issues/1-2010/tde_issue_1-2010_08_hartmann.pdf

Useem, M., & Karabel J. (1986). Pathways to top corporate management. American Sociological Review, Vol. 51, p 184. Retreived from: http://www.jstor.org/discover/10.2307/1001170?uid=3739024&uid=2&uid=4&sid=56259536493

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also Comments Feed via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Protected by WP Anti Spam