Podmienky a pravidlá

Aké informácie zhromažďujeme?

Informácie od vás zhromažďujeme, keď zadáte objednávku, odpoviete na prieskum, navštívite našu webovú stránku alebo sa prihlásite.

Pri objednávaní alebo registrácii na našej webovej stránke môžete byť podľa potreby požiadaní o zadanie: mena, e-mailovej adresy alebo údajov o kreditnej karte. Našu stránku však môžete navštíviť aj anonymne.

Na čo používame vaše informácie?

Všetky informácie, ktoré od vás získame, môžeme použiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

Na zlepšenie našej webovej stránky

Neustále sa snažíme zlepšovať ponuku našej webovej stránky na základe informácií a spätnej väzby, ktoré od vás dostávame.

Na zlepšenie služieb zákazníkom

Vaše informácie nám pomáhajú efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky na zákaznícke služby a potreby podpory.

Na spracovanie transakcií

Vaše informácie, či už verejné alebo súkromné, nebudú bez vášho súhlasu predané, vymenené, prevedené alebo poskytnuté žiadnej inej spoločnosti z akéhokoľvek dôvodu, okrem výslovného účelu dodania zakúpeného produktu alebo požadovanej služby.

Na zasielanie pravidelných e-mailov

E-mailová adresa, ktorú ste poskytli na spracovanie objednávky, sa môže použiť na zasielanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa vašej objednávky, okrem príležitostného zasielania noviniek spoločnosti, aktualizácií, súvisiacich informácií o produkte alebo službe atď.

Poznámka: Ak by ste sa kedykoľvek chceli odhlásiť zo zasielania budúcich e-mailov, na konci každého e-mailu uvádzame podrobné pokyny na odhlásenie.

Ako chránime vaše informácie?

Pri zadávaní objednávky alebo zadávaní, odosielaní alebo prístupe k vašim osobným údajom uplatňujeme rôzne bezpečnostné opatrenia na zachovanie bezpečnosti vašich osobných údajov.

Ponúkame používanie zabezpečeného servera. Všetky dodané citlivé/úverové informácie sa prenášajú prostredníctvom technológie Secure Socket Layer (SSL) a následne sa šifrujú do databázy poskytovateľov platobnej brány, aby k nim mali prístup len osoby oprávnené so špeciálnymi prístupovými právami do týchto systémov, ktoré sú povinné?zachovávať dôvernosť informácií.

Po transakcii sa vaše súkromné informácie (kreditné karty, čísla sociálneho zabezpečenia, finančné údaje atď.) neukladajú na našich serveroch.

Používame súbory cookie?

Áno (Súbory cookie sú malé súbory, ktoré stránka alebo jej poskytovateľ služieb prenáša na pevný disk vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača (ak to povolíte) a ktoré umožňujú systémom stránok alebo poskytovateľov služieb rozpoznať váš prehliadač a zachytiť a zapamätať si určité informácie.

Súbory cookie používame na zapamätanie a spracovanie položiek vo vašom nákupnom košíku, na sledovanie reklám a na zhromažďovanie súhrnných údajov o návštevnosti a interakcii s lokalitou, aby sme v budúcnosti mohli ponúknuť lepšie služby a nástroje.

Poskytujeme nejaké informácie externým stranám?

Vaše osobné údaje nepredávame, nevymieňame ani inak neprenášame externým stranám. To sa netýka dôveryhodných tretích strán, ktoré nám pomáhajú pri prevádzke našej webovej lokality, vykonávaní našej obchodnej činnosti alebo pri poskytovaní služieb, pokiaľ tieto strany súhlasia so zachovaním dôvernosti týchto informácií. Vaše informácie môžeme zverejniť aj vtedy, keď sa domnievame, že ich zverejnenie je vhodné na dodržiavanie zákona, presadzovanie zásad našej webovej lokality alebo na ochranu našich alebo cudzích práv, majetku alebo bezpečnosti. Informácie o návštevníkoch, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, však môžu byť poskytnuté iným stranám na marketingové, reklamné alebo iné účely.

Dodržiavanie kalifornského zákona o ochrane súkromia online

Keďže si vážime vaše súkromie, prijali sme potrebné opatrenia, aby sme boli v súlade s kalifornským zákonom o ochrane súkromia online. Vaše osobné údaje preto nebudeme šíriť externým stranám bez vášho súhlasu.

V rámci kalifornského zákona o ochrane súkromia online môžu všetci používatelia našej stránky kedykoľvek vykonať akékoľvek zmeny svojich údajov tak, že sa prihlásia do svojho ovládacieho panela a prejdú na stránku „Upraviť profil“.

Dodržiavanie zákona o ochrane súkromia detí online

Dodržiavame požiadavky zákona COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), nezhromažďujeme žiadne informácie od osôb mladších ako 13 rokov. Naša webová lokalita, produkty a služby sú určené pre osoby staršie ako 13 rokov.

Váš súhlas

Používaním našej stránky vyjadrujete súhlas s našimi zásadami ochrany osobných údajov online.

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov, uverejníme tieto zmeny na tejto stránke.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto zásad ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií.

{Falošné meno vygenerované údaje}

Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi Spojených štátov amerických v štáte Nevada. Zmluvné strany podriaďujú všetky svoje spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou výlučnej jurisdikcii súdov štátu Nevada.